ЗВІТ

директора Генічеської санаторної

загальноосвітньої

школи–інтернату І-ІІІ ступенів

Херсонської обласної ради

про підсумки навчально-виховної роботи

в 2016-2017 навчальному році

 

          Генічеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради – сучасний навчальний заклад, що забезпечує навчання, виховання та реабілітацію здоров΄я дітей, хворих на неспецифічні захворювання верхніх дихальних шляхів. В навчально-виховному процесі першочерговим завданням є не тільки засвоєння учнями основ наук, а й відновлення здоров΄я дітей, виховання інтелектуальних конкурентноспроможніх, духовно багатих особистостей.

         Педагогічний колектив організував свою роботу таким чином, щоб кожний учитель зміг удосконалити свою майстерність шляхом пошуку ефективних форм, методів і засобів навчання, постійного застосування досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, прагнення розвивати в кожного учня інтерес до навчання, вміння працювати творчо.

         Протягом навчального року шкільний колектив підтримував тісний зв’язок з шефською організацією базою відпочинку «Арабатська стрілка».

В своїй діяльності колектив керувався законами «Про освіту», «Про загальносередню освіту», «Про мови», Статутом закладу, методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, державними та авторськими програмами.

Головним пріоритетом педагогічний колектив обрав виховання патріотичної, здорової, компетентної особистості, забезпечення якісної  та доступної загальної середньої освіти. Для успішної реалізації цього завдання колектив будував навчально-виховний процес із використанням власного позитивного досвіду та педагогічних знахідок інших шкіл, що обрали пріоритетом –виховання здорової та успішної особистості. Освітній процес носив інноваційний пошуковий характер. Усі структурні компоненти здоров΄язбережувального середовища закладу взаємопов΄язані, які колектив намагається об΄єднати в єдину педагогічну систему.

         Зарахування дітей на 2016-2017 навчальний рік здійснювалося на підставі списків учнів, одержаних від обласних управлінь освіти й науки, медичних довідок про необхідність реабілітації здоров΄я  та відповідно до протоколів засідання медико-педагогічної комісії Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради за участю обласних спеціалістів.  

Фінансове забезпечення

Витрати  на утримання Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради в 2016/2017 навчальному році проведені за пріоритетними напрямками.

         В першу чергу за рахунок бюджетних коштів забезпечувалася виплата заробітної плати працівникам навчального закладу із врахуванням:

-                   встановлених розмірів мінімальної заробітної плати і посадових окладів працівників відповідно до тарифного розряду;

-      щорічної винагороди та допомоги на оздоровлення, надбавка педагогічним працівникам за вислугу років від 10 до 30% посадового окладу залежно від стажу роботи згідно з ст.57 Закону України «Про освіту»;

-      надбавки лікарям і медичним працівникам з числа спеціалістів із базовою та неповною вищою освітою за вислугу років у розмірі від 10 до 30 відсотків посадового окладу в залежності від стажу роботи згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.12.2009 року № 1418;

-      надбавки бібліотекарю у розмірі 1 відсоток за особливі умови праці згідно з постановою Кабінету Міністрів від  30.09.2009 року 1073;

матеріальна допомога бібліотекарю для вирішення соціально-побутових питань, матеріальна допомога на оздоровлення,  надбавка за вислугу років згідно Постанови КМ від 30.09.09 №1062;

згідно з Інструкцією Про порядок обчислення зарплати працівникам освіти від 15.04.1993 р. за тип навчального закладу підвищуються посадові оклади:

-       педпрацівникам – 20%;

-      медпрацівникам – 25%;

-      бібліотекарю – 15%;

15 лютого поточного року Генічеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради отримала типовий штатний розпис на 2017 рік із затвердженням штату 102,38 штатних одиниць по загальному фонду. В зв’язку з реорганізацією бази відпочинку «Генгірка» (рішення Херсонської обласної ради ІІ сесії сьомого скликання № 24 від 23.12.2015 року «Про реорганізацію бази відпочинку «Генгірка») та приєднання її до закладу з 15.03.2016 року до штатного розпису введено 6.2 штатних одиниці. З 11.08.2016 року було скорочено 1,5 штатних одиниці.

Всі учні  закладу за рахунок бюджетних коштів забезпечувались якісним збалансованим харчуванням відповідно до затверджених натуральних норм.

Також за рахунок бюджетних коштів всім учням видавались подарунки до новорічних та різдвяних свят (день Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове).

Крім того, під час літніх канікул протягом 21  календарного дня за рахунок бюджетних коштів проводилось оздоровлення талановитих й обдарованих учнів (переможців змагань та конкурсів), а також дітей пільгових категорій (діти –сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, постраждалі від наслідків катастрофи на ЧАС, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей).

Не дивлячись на періодичні підвищення тарифів на електроенергію та природний газ, оплата комунальних послуг проводилась своєчасно і в повному обсязі.

В 2016-2017 навчальному році покращена матеріально-технічна база школи-інтернату. За рахунок благодійної допомоги шефів та батьків проведені поточні ремонти  приміщень навчального корпусу та гуртожитку, здійснена підготовка класних кімнат і кабінетів до нового навчального року, облаштовано пришкільну територію лавками для відпочинку та квітниками. 

Працівниками шкільної  бухгалтерії своєчасно  була проведена інвентаризація майна, оформлена вся необхідна документація.

Адміністрацією та педагогічним колективом Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради проводилась належна робота щодо покращення навчального процесу, підвищення престижності навчально-оздоровчого закладу. Для створення позитивного іміджу закладу залучаються засоби масової інформації, створена реклама школи та сайт в глобальній мережі Інтернет.

Кадровий склад

   Кадровий склад Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради налічує:

- 3 вчителя,  нагорождені знаком «Відмінник освіти України»;

- 1 учитель, нагороджений знаком «Антона Макаренка»;

- 2 вчителя мають звання «Учитель-методист»;

- 1 учитель має звання «Старший учитель»;

- 1 вихователь має звання «Старший вихователь»;

- 13 педагогів вищої кваліфікаційної категорії;

- 10 педагогів І категорії;

- 2 педагогів ІІ категорії;

- 14 спеціалістів.

Навчально-виховний  та лікувально-оздоровчий процес

         Школа-інтернат розміщена у трьох будівлях: навчальний корпус, гуртожиток та майстерні.

         В навчальному корпусі 17 навчальних класів, з них 3 комп΄ютерних класи, в тому числі 1 мобільний з 16-ю ноутбуками. Також тут розміщені спортивний зал, шкільна бібліотека, 2 кабінети соціально-психологічної служби закладу, актова зала та приміщення арт-студії «Смайл».

            В приміщенні майстерень є слюсарний та столярний класи.

         У будівлі гуртожитку є медичний блок.   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнані медичні кабінети: старшого лікаря, лікаря-педіатра, 3 масажних кабінети, процедурний кабінет, фізіотерапевтичний, спелєокабінет, кабінет гірського повітря, 3 зали ЛФК, ізолятор (соматичний і інфекційний). Діє цілодобовий медичний пост для обслуговування учнів та забезпечення профілактики дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні працівники проходять медичне обстеження. Два рази на рік проводиться повний медичний огляд дітей із залученням обласних фахівців.

         В закладі створені всі умови для цілодобового перебування дітей. На  другому та третьому поверхах знаходяться спальні для вихованців та ігрові кімнати, на першому поверсі – лазня, камера сховища, харчоблок та їдальня на 200 місць.

            Навчальний день починається о 8-00 й закінчується о 17-00. Це час не лише уроків, а й час на підготовку домашніх завдань, відвідування гуртків, факультативів та спортивних секцій.

         Навчальний план крім інваріантної частини передбачає й повне використання варіативної частини. В навчальний процес в 2-8 класах впроваджено авторську програму «Уроки здоров’я», урок проводяться один раз на тиждень;  «Українознавство» по класах школи І ступеня  (1 година на тиждень); «Історія рідного краю» в 5-му класі (1 година на тиждень); «Географія рідного краю» в 6-му класі (1 година на тиждень); «Економіка рідного краю» в 7-му класі (0,5 годин на тиждень); «Вибір професії» в 8-му класі (1 година на тиждень); «Громадянська освіта» у 9-11 класах (1 година на тиждень); «Факультативи» в 10-му класі «Історія України», «Захист Вітчизни» (по 1 годині на тиждень); «Індивідуальні та додаткові заняття з предметів» - за вибором учнів.

         Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Діти, які знаходяться цілодобово отримують харчування 4 рази на день. Харчування безкоштовне.

         У 2016-2017 навчальному році в школі навчалось 263 дитини, з них в гуртожитку проживало 60 учнів. Зайнятістю повного навчального дня було охоплено 251 учень.

         Весь педагогічний колектив школи-інтернату працював над формуванням здорового способу життя підлітків, розвитком таких якостей, як самостійність, відповідальність, бажання реалізувати себе у сучасному житті.

Велика увага приділялась вихованню громадянина незалежної держави, насамперед патріота своєї країни,  формування в молоді життєвої філософії на підставі стійкої системи цінностей, яка складається із поєднання гуманістичних (здатність до співчуття та милосердя, повага до оточення, толерантність, людяність), громадянських (патріотизм, громадянська відповідальність, готовність розділити долю Батьківщини), прагматичних (кар’єра, матеріальний добробут).

         Постійно та цілеспрямовано проводилась робота по формуванню дитячого колективу. В школі діяв учнівський орган  самоврядування. На чолі з шкільним Президентом були сформовані учнівські Міністерства. У гуртожитку з числа вихованців працювала Рада гуртожитку.

Виконання виховних завдань здійснювалося на основі реалізації напрямів Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 та законодавчих документів Міністерства освіти і науки України  щодо патріотичного виховання молоді на 2016-2017 навчальний рік.

Навчально-методична та виховна діяльність

         В Генічеській санаторній школі–інтернаті накопичено досвід організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, здібностей та нахилів дітей, створені добрі стосунки між адміністрацією, педагогами, медичними працівниками, учнями та батьками.

         Ціннісними орієнтирами в педагогічному колективі виступають задоволення освітніх, духовних, інтелектуальних і соціальних потреб кожної дитини, створення адаптивного соціально-психологічного середовища, забезпечення повноцінного розвитку учасників навчально-виховного процесу в умовах побудови Нової української школи.

У 2016-2017 навчальному році реалізація завдань школи ґрунтувалась на основі глобальних наскрізних проблем, що зазначені в головних освітніх державних документах та сприяла розв’язанню науково-методичної проблеми області на 2016-2017 н.р. та  реалізації набутого досвіду у ході  експериментального дослідження «Технологія створення здоров΄язбережувальної педагогічної системи школи-інтернату», яке завершилось у 2015 році.

        Формування здорового способу життя через освіту, створення  здоров’язбережувального освітнього  середовища – один із пріоритетних напрямів державної політики  у галузі  освіти.   У цьому контексті головним завданням  нашої школи стало становлення громадянина України як духовно-гармонійної  та  фізично-здорової особистості. Стратегічною  лінією діяльності колектив обрав зміцнення всіх складових здоров΄я дітей, укорінення життєвих орієнтирів, цінностей здорового способу життя, створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум.

У 2016-2017 навчальному році відбувся перехід на новий зміст освіти учнів 5, 7-го класів – саме тому одним із головних напрямків роботи стала організація навчально-виховного процесу школярів цього віку. Протягом поточного навчального року за рахунок збільшення годин на вивчення предмету «Захист Вітчизни» та англійської мови підвищено якість викладання та захоплення учнів цими предметами. Навчання учнів закладу здійснювалось на основі оновлених навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України на 2016-17 навчальний рік.

У цьому навчальному році педагогічний колектив спрямував зусилля:

-    на вирішення нагальних проблем в умовах побудови Нової української школи;

         - на забезпечення здоров’язбережувального середовища школи-інтернату;

         - на патріотичне виховання, яке є стратегічним за своїм значенням, з повсякденним вихованням поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів — Герба, Прапора, Гімну; виховання  в наших дітях національної самосвідомісті, вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; системи вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності перед своєю нацією, виховання громадян, які люблять свій народ, свою Батьківщину - Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу; мають людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль, знають свої права і свободи і вміють цивілізованим шляхом відстояти їх, сприяючи громадянському миру і злагоді в суспільстві та дотримуючись законів;

- на поліпшення якості освіти, використання освітніх інноваційних технологій, комп’ютерізації навчально-виховного процесу, забезпечення рівного доступу до освіти шляхом забезпечення індивідуалізації навчання, підготовки до головного випробування - участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, як передумови забезпечення рівного доступу до вищої освіти, налагодження чіткої системи інформування випускників, батьків, учителів, громадськості щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року; налагодження дієвої профконсультаційної роботи для визначення професійних інтересів  школярів, проведення якісної профорієнтаційної освіти;

- на запровадження інноваційних моделей діяльності  соціально-психологічної служби, введення в освітньо-виховний процес «Годин психолога»;

- на налагодження ефективної системи співпраці з громадськістю шляхом визначення  механізму  управління школою на державно-громадських засадах.

         Педагогічний колектив намагався в процесі навчання, оздоровлення, розвитку та виховання сформувати особистість випускника, здатного легко адаптуватися до умов сучасного життя, які швидко змінюються з року в рік, бути потрібним суспільству та конкурентоспроможним в обраній сфері діяльності.

         Працюючи над обраними проблемами колектив передбачив насамперед розв΄язання наступних завдань:

         - організація науково-методичного супроводу процесу впровадження освітніх та оздоровчих технологій;

- забезпечення комплексного впливу на всі аспекти формування особистості з акцентом на реабілітацію та корекцію здоров’я дитини;

         - формування моніторингу особистісних орієнтацій учнів;

         - розроблення комплексу заходів щодо забезпечення психолого-педагогічних умов експериментальної роботи для формування та розвитку особистості учня, збереження його здоров’я шляхом інтеграції основних компонентів педагогічної та лікувальної системи школи.

             Педагогічна практика нашої школи свідчить про те, що одним з найбільш ефективних засобів поліпшення якості освіти є впровадження моніторингових досліджень, які традиційно проводяться в закладі. Саме вони дають інформацію про рівень навчальних досягнень школярів. про зміни, що відбуваються в школі. Окрім того, моніторингові дослідження надають можливість виявити освітні недоліки та своєчасно внести корективи.

         Матеріали щодо роботи закладу узагальнювались та розміщювались на шкільному сайті та сайті управління освіти,  науки  та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Навчання педагогічного колективу протягом навчального року проводилось згідно з планом різними формами. Педагогічній раді в цьому питанні було віддано пріоритет, вона відігравала керівну та спрямовуючу функцію. Протягом року були проведені 4 педради з тем:

-   вересень, 2016 - «2016 рік - рік англійської мови»;

- жовтень, 2016 - «Рефлексивна діяльність учнів на уроках та позакласних заходах»;

- лютий, 2017 - «Мовна культура вчителя – запорука грамотності та культури мовлення учня»:

- березень, 2017 - «Патріотичне виховання – основа формування свідомості громадянина України».

Методичними об΄єднаннями було здійснено експертизу діяльності вчителів та вихователів,  задіяних в роботі щодо науково-методичної проблеми області.

         Педагогами закладу була продовжена робота з батьками та громадськими організаціями щодо спільної роботи по формуванню в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, проведені протягом березня 2017 року місячник «Ми за здоровий спосіб життя» та у квітні Всесвітній День здоров’я  «За здорові звички». Традиційно в січні  та травні 2017 року були проведені загально шкільні заняття з цивільної оборони.

         Вихователями щомісячно здійснювався моніторинг методів, форм, прийомів роботи щодо формування здоров’язбережувальних компетентностей, що знайшов відображення в циклограмах.

Великий обсяг роботи проводився психологічною службою школи, ними була забезпечена робота психолого-педагогічного семінару щодо реалізації завдань за різними напрямками побудови Нової української школи, проведено анкетування педагогів щодо самооцінки участі у вищевказаному процесі, продовжена робота університету психологічних знань «З психологією на «ти» та традиційно проведений Тиждень психології «Даруй добро».

         Медичними працівниками на початку року було дано комплексну оцінку стану здоров’я учнів по кожному класу, ретельно вивчався руховий режим школярів протягом навчального й вихідного дня та навчального тижня. Належна увага була приділена організації збалансованого харчування відповідно до вікових груп дітей та забезпечення виконання норм харчування  протягом навчального року. З учнями медичними працівниками й вихователями проводилась спільна робота, яку координувала шкільна рада «Центр здоров’я» (керівник ст.лікар Анпілогова Т.Є.).  Традиційно були організовані щотижневі години здоров΄я медичними працівниками по класах «Допоможи собі сам».

У закладі  розроблені заходи щодо створення адаптивної педагогічної моделі, що забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку всіх складових здоров΄я дитини та формування здоров΄язбережувального середовища для учнів школи на принципі системного підходу до навчання, виховання і оздоровлення, що представлений трьома блоками: навчально-педагогічний, виховний та реабілітаційно-оздоровчий, за якими і проводилась системна робота  протягом навчального року. 

         Методичні об΄єднання вчителів працювали над обраними проблемами, що реалізовувались в рамках загальних проблем школи, області, країни. 2016 рік проголошено Президентом Роком англійської мови, 2017 рік – роком Японії, тому робота педагогів спрямовувалась на виховання інтересу учнів щодо вивчення іноземної мови та пізнання країни Японії шляхом позакласної роботи та проведенням загальношкільних заходів.

         Для підвищення методичного, педагогічного, психологічного рівня вчителів і вихователів розроблений курс психолого-педагогічних, проблемних науково-теоретичних семінарів, організована робота авторська школа «Майстер педагогічної справи», «Школа наставництва» та система відкритих уроків «40 хвилин натхненної праці».

         Соціально-психологічна служба закладу здійснювала психологічний супровід навчально-виховного та лікувально-оздоровчого процесів школи-інтернату. Вона розв΄язувала основні завдання щодо створення психологічно- безпечного середовища, що сприяє адаптації учнів на етапах навчання  в першому класі,  під  час  переходу із класу одного ступеня до другого (5-й, 10-й класи), забезпечення повноцінного особистого та інтелектуального розвитку кожної дитини на кожному віковому рівні, формуванню в них здібностей до самовихованню та саморозвитку.

Протягом навчального року створили блоги учитель математики Бондар В.В. та початкових класів Новицька Т.В. На кінець навчального року разом з блогами учителя географії та вихователя початкових класів відкрито вже чотири власних електронних освітніх ресурси.

У Херсонській академії неперервної освіти у цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації, всі педагоги, що зазначені у плані курсової перепідготовки відділу освіти Генічеської РДА за заявкою закладу. Відповідно до наказу атестувалось у цьому навчальному році 10 педагогів, результати наступні: підвищили кваліфікаційну категорію п’ять педагогів, підтвердили кваліфікаційний рівень –п’ять.

          У 2016-2017  навчальному році виховна діяльність була спрямована на виховання національної самосвідомості, вміння осмислювати моральні та культурні цінності, історію, звичаї обряди, символіку.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними орієнтирами:

- ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави;

- ціннісне  ставлення  до  сім'ї, родини, людей;

- ціннісне  ставлення  до  праці;

- ціннісне  ставлення  до  мистецтва;

- ціннісне  ставлення  до  природи;

- ціннісне  ставлення  до  себе.      

Значна увага  протягом навчального  року приділялась патріотичному вихованню. Виховна робота була спланована за комплексною обласною програмою «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини». У 2016-2017 навчальному році були проведенні такі заходи, як Тиждень української мови та літератури, Тиждень патріотичного виховання, Тиждень захисника Вітчизни, під час яких учні мали змогу зустрітися з прикордонниками, представниками військового комісаріату, з воїнами АТО. У школі стали традиційними години спілку­вання до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, до Дня партизанської слави, до Дня Захисника України, до Дня революції гідності та свободи, до Дня української писемності, до Дня Збройних Сил України, до Дня Соборності України, до Дня пам'яті воїнів – афганців. Також проведені виховні години присвячені Всесвітньому Дню миру,  тематичні уроки до 150-ї річниці з дня народження М. Грушевського, класна година «Такого ще земля не знала» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, заходи до День пам'яті та примирення.

Всі вихователі протягом навчального року проводили Уроки мужності.

        У рамках екологічного виховання відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, акція «За чисте довкілля». Протягом року всі класи виходили на свої ділянки, слідкували за порядком.  В ході акції пройшли виховні години «День довкілля», «День землі».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, місячника «Ми за здоровий спосіб життя» під час якого пройшла виставка плакатів «Мистецтво проти наркоманії та СНІДу» (учні 5-11 кл.) та виставка малюнків «Ми за здорове харчування» (учні 1-4 кл.). Учнівське самоврядування  підготували та провели для учнів початкової школи майстер-клас з дихальної гімнастики.

Традиційно пройшов День здоров’я. Протягом року проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Морально-правове виховання учнів реалізовувалося через проведення місячника морально-правового виховання у жовтні та тижня права у грудні, під час яких всі класи взяли активну участь.

Протягом року пройшли години спілкування: До Міжнародного дня толерантності «Толерантність повинна стати ознакою нашого життя» (1-11 кл.), класні години «Людям похилого віку – шана й повага!» (1-11 кл.), виховна година «Правила, обов'язки для всіх» (1 – 11 кл.), Класна година «Дотримання законів України — обов'язок кожного громадянина» (8 – 11 кл.), Правовий лекторій «Азбука юного громадянина» (5 - 7 кл.).

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, День учня, Свято Букваря, Святий Миколай у гості завітай,  свято 8 Березня, свято Останнього дзвоника.

Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку: батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть, загальношкільні батьківські збори.

         Для розкриття творчих здібностей учнів щосуботи працював Клуб вихідного дня, де діти займалися в гуртках за інтересами. Вони відвідували гуртки «Веселі нотки», «Умілі руки», «Шаховий», «Танцювальний», театральну арт-студію «Смайл», театральний гурток.

         Постійно та цілеспрямовано проводилась робота по формуванню дитячого колективу. В школі діяв учнівський орган  самоврядування. На чолі з Президентом були сформовані Міністерства. У гуртожитку з числа вихованців працювала Рада гуртожитку. 

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначалась у діяльності педколективу  як одна із пріоритетних і проводилась відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходився під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі було призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, було створено службу з охорони праці та сплановані заходи.

        На початку нового навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбувалися цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. В закладі здійснювалася належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено заходи щодо попередження травматизму серед учасників навчально-виховного  процессу, пройшли Тижні безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху

Цього року учні закладу взяли участь у Всеукраїнському етапі міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Всього взяли участь 34 учні:

2 клас – 10 учнів (вч. Бізєєва М.В.) – 4 відмінний результат, 4  - добрий, 2- учасник конкурсу;

3 клас – 6 учнів (вч. Строкань Н.В.) – 2 відмінний результат, 3 – добрий, 1- учасник конкурсу;

4 клас – 9 учнів (вч. Новицька Т.В.) -  3 учні відмінний результат (Стельмахова Д, Шульга А., Бовкун П.)  6 учнів – добрий результат ( Павленко А., Маганов К., Спічак О., Савчук Є., Толубець Р., Шереньгова Д.);

5 клас - 4 учні (вч. Бондар В.В.) – 3 – добрий результат (Халілова Р. Меметов Р.,Ротанов А.), 1 - учасник конкурсу (Попелянченко А.);

6 клас – 5 учнів (вч. Лоза О.В.) –  2 учні добрий результат (Гесс Є, Хіврич М.); 3 учні- учасник конкурсу (Явдик Д., Попова Є., Антонова Д.).

   Вперше було запропоновано учням стати учасниками Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова». Участь брали учні 3-11 класів, всього 23 учні. Всі учасники отримали дипломи, а переможці сертифікати. Результати наступні:

3 клас: 6 учнів, з них,  1 учениця – сертифікат І ступеня, 4 учні – сертифікат ІІ ступеня, 1 учениця – сертифікат учасника (вч.Строкань Н.В.);

4 клас: 6 учнів, всі отримали сертифікат І ступеня (вч.Новицька Т.В.);

5 клас: 4 учні, з них 2 учні – сертифікат І ступеня, 2 учні – сертифікат ІІ сиупеня (вч.Костик С.В.);

9 клас: 3 учні, всі отримали сертифікати учасника (вч.Костик С.В.);

10 клас: 2 учні, які отримали сертифікат учасника ІІ ступеня (вч.Костик С.В.);

11 клас: 2 учні, 1 з них отримав сертифікат ІІ ступеня, 1 -  третього ступеня (вч.Костик С.В.).

 За ініціативи кампанії «Майкрософт Україна» проходив веб-конкурс «Година коду», в ньому взяли участь 10 учнів 7 та 8 класів, всі отримали сертифікати (вч. Лоза О.В., Щевельова О.В.).

Учениця 9 класу Берлімова Аліна стала переможцем в обласному конкурсі «Учень року -2016».

Учениця 10 класу Кутишенко Владлена захищала власну роботу з біології в Малій Академії Наук і посіла ІІ місце (вч.Тутова О.В.).

Дипломом учасника ІІІ фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» нагороджено Кутишенко Владлену (10клас), Волошину Каріну, Черновалову Анастасію  (8 клас), Антонову Дар’ю (6 клас) (вч.Кузіна Т.А., Костик А.С.).

Всеукраїнською організацією кримсько-татарского центру «Куреш» був проведений конкурс, що висвітлював події депортації кримських татар – відправлені  роботи учениці 11 класу Аблякімової Діани, учениць 10 класу Шулежко Юлії  та Кутишенко Владлени (вч.Кузіна Т.А., Костик А.С.).

         Міністерством культури України було оголошено про організацію та проведення ІУ Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць». На розгляд конкурсної комісії були відправлені роботи учнів 9-го класу Берлімової Аліни, Цабій Наталії, 10-го класу - Кутишенко Владлени, 11-го класу – Щербаненка Гліба  (вч.Кузіна Т.А., Костик А.С.).

Відправлено роботу учениці 10 класу Мринської Дар’ї на Всеукраїнський конкурс літературних творів на тему  «Мама Героя», що був організований Всеукраїнським об’єднанням українок «Яворина» до Дня матері (вч.Кузіна Т.А., Костик А.С.).

Взяли участь у конкурсах різних рівнів наступні учні:

- Цабій Наталія з Шевченко Надією (9 клас) – вих.Кадалаєва В.О., Леонова Олена і Лавірова Ольга (6 клас) – вих.Грицута А.А., Волошина Каріна (8 клас) – вих.Коптєва В.С., Кіріковська Анна (7 клас) – вих.Ковалевська К.О. - творчий конкурс, оголошений Міністерством освіти і науки спільно з громадською організацією «Українсько-турецький культурний центр» Сяйво» «Малюнок, вірш, лист до мами»;

- Обласний конкурс «Охорона праці очима дітей»: відправлені роботи дітей 1-го класу (вих.Малахова В.О.), 3-го класу (вих.Мойсюк Н.Г.), 5-го класу (вих.Храброва Ю.А.), 6-го класу (вих.Грицута А.А.), 7-го класу (вих.Ковалевська К.О.);

Протягом 2016-17 навчального року в Америці навчається учениця 10-го класу Кушнаренко Марія за програмою обміну майбутніх лідерів «FLEX»

-Для участі в обласній екологічній акції «Букет замість ялинки» взяли участь роботи 6 учнів та роботи колективів 9 та 6 класів. ІІ місце отримали роботи колективів 9 класу (вих.Кадалаєва В.О.), 6 класу (вих.Грицута А.А.); індивідуальні роботи учнів 3 класу Халілова А. (вих.Мойсюк Н.Г.), Халілової Р.  та Явдик Д. (вих. Грицута А.А.), Кутишенко В. (вих. Денищик О.О.); ІІІ місце - учні 3 класу Шульги Я. та Шульги В. (вих.Мойсюк Н.Г.).

Видавничий центр «Перлина» в рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Майбутнє Херсонщини – талановиті діти» та «Педагогічна еліта Херсонщини» випустила презентаційну книгу, в яку внесені досягнення учнів школи: спорт - Бабін Владислав (9 клас), Панкратов Олександр (10 клас); хореографія – Буланова Орина (5 клас), Копенко Владислава (3 клас); педагоги – Косова Н.І. (директор), Зеленська Н.О. (заступник директора з НВР), Бондар В.В. (математика), Кадалаєва В.О.  (вихователь), Костик А.С. (українська мова та література), Лоза О.В. (фізика), Мойсюк Н.Г. (вихователь), Новицька Т.В. (початкові класи), Петрова О.В. (практичний психолог), Соц О.О. (початкове навчання), Строкань Н.В. (початкове навчання), Щевельова О.В. (географія).

Участь у щорічному обласному конкурсі «Перлина натхнення» взяв вчитель технології та образотворчого мистецтва Кудряшов С.В., за результатами конкурсу педагог отримав диплом ІІІ ступеня.

         Бібліотека школи-інтернату активно брала участь в навчально-виховному процесі. Було обрано актив серед учнів школи. Фонд бібліотеки налічує 9631екземпляри підручників, книг, газет і журналів. В структурі бібліотеки є абонемент, куточок читача, приміщення  для зберігання книг.  Разом з активом у бібліотеці постійно організовувались виставки до пам΄ятних дат, проводились рейди щодо збереження шкільних  підручників, організовувались заходи в рамках шкільних тижнів.

        

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

     Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу  як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

    На початку нового навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

В закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено заходи щодо попередження травматизму серед учасників навчально-виховного  процесу.  Протягом 2016-2017 навчального року травм в закладі не було.

Управлінська діяльність

      Управління школою здійснюється згідно з Статутом школи, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, річним планом роботи школи та планом  внутрішкільного контролю. Система планування забезпечує координацію діяльності всіх підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу і забезпечує планомірний розвиток школи. 
  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителями і адміністрацією школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрацією школи використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення
.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Девізом роботи закладу протягом останніх років є «Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх».

         В цілому план роботи на 2016 – 2017 навчальний рік виконано.

          

Директор                                                                                                  Н.І.Косова